Secretary General of the Chaipattana Foundation
25 มีนาคม 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ให้ความรู้และหลักปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งจะจัดทำโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทของสถานศึกษาในจังหวัดเลย เพื่อศึกษาหารูปแบบการจัดทำหลักสูตรหรือกิจกรรมการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ในระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และระดับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดเลย ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 608 สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา

Print Email


25 มีนาคม 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง (Middle Management Seminar) รุ่นที่ 38 จัดโดย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ บริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน) ณ หอประชุม ชั้น 2 อาคารสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Print Email

24 มีนาคม 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมสนทนาในรายการ TNN PEOPLE ซึ่งเป็นบุคคลที่เป็นผู้นำทางความคิดในสังคม โดยเฉพาะในเรื่อง การรับสนองพระราชดำริ ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านเศรษฐกิจพอเพียง การกระตุ้นจิตสำนึกของคนไทยทั้งประเทศด้านความเป็นไทย โดยมีนาย วิเชษฐ์ พิชัยรัตน์ เป็นผู้ดำเนินรายการ รายการ TNN PEOPLE จะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ UBC 7 ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่เวลา 19.00 – 20.30 น.

Print Email21 มีนาคม 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ให้สัมภาษณ์กับนิตรสารขวัญเรือน เกี่ยวกับการวิ่งคบเพลิง olympic torch relay 2008 ณ สยามสมาคม ถนนอโศก ไฟโอลิมปิกเกมส์ จะถูกจุดขึ้นในวันที่ 30 มี.ค.2551 ที่กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของโอลิมปิกเกมส์ จากนั้นจะเริ่มวิ่งคบเพลิงไปที่ประเทศคาซัคสถาน เป็นชาติแรก และจะวิ่งไปยังเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก ก่อนจะมาถึงกรุงเทพมหานคร วันที่ 18 เม.ย. เวลา 06.00 น. ส่วนพิธีวิ่งไฟโอลิมปิกเกมส์ จะมีขึ้นในวันที่ 19 เม.ย. เวลา 14.00 น. ใช้คนวิ่ง 80 คน วิ่งคนละ 100 ม.ใช้เวลาประมาณ 6 ชม. จากนั้นจะเดินทางต่อไปยังกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เป็นลำดับต่อไป.

Print Email
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ นำคณะบริษัท ARROW บริจาคช้าง เพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติโครงการถวายช้างแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อทรงปล่อยคืนสู่ป่าถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา 5 ธันวาคม 2551 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี

Print Emailดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ นำคณะ บริษัท ARROW ปล่อยช้างคืนสู่ป่าถวายพระราชกุศลเนื่องในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมายุ 80 พรรษา

Print Email


เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายในงานเสริมสร้างจริยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเชิดชูคุณธรรมนำจังหวัดสุพรรณบุรีใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2551 จัดโดย สำนักงาน กพ. ร่วมกับ มูลนิธิไทยใสสะอาด และจังหวัดสุพรรณบุรี ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

Print Email
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา รับมอบเงินจากคณะโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จำนวนเงิน 227,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา

Print Email


เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา รับมอบเงินจาก บริษัท ตวันนา โฮเต็ล จำกัด จำนวนเงิน 65,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา

Print Emailเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ นำคณะคุณอนันตสุข คุณเฉลย เคียงศิริ และ คุณชนัสก์นันท์ เหมสถาปัตย์ และคณะ บริจาคช้าง เพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติโครงการถวายช้างแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อทรงปล่อยคืนสู่ป่าถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา 5 ธันวาคม 2551 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี

Print Email