Secretary General of the Chaipattana Foundation3 เมษายน 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานมูลนิธิไทยใสสะอาด ปาฐกถาพิเศษ เรื่องจริยธรรม คุณธรรม โครงการการเสริมสร้างจริยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เชิดชูคุณธรรมนำจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมืองคนดี ประจำปีงบประมาณ 2551 จัดโดย สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์

Print Email
1 เมษายน 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา รับมอบเงินจาก หอการค้าสวิส – ไทยโดย ดร.นิติ ไมเยอร์ ประธานหอการค้า เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2551 เพื่อร่วมสมทบทุนในโครงการกังหันน้ำชัยพัฒนา เงินจำนวน 160,000 บาท ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา อาคาร 608 เขตดุสิต กรุงเทพฯ

Print Email
1 เมษายน 2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายมนูญ มุกข์ประดิษฐ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายพิมลศักดิ์ สุวรรณทัต เหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิชัยพัฒนา เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2551 ณ วังสระปทุม

Print Email

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา รับมอบเงินจาก บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) นำรายได้จากการจัดคอนเสิร์ต AF 4 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2551 รอบพิเศษ จำนวนเงิน 2,789,088 บาท สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒา เพื่อนำไปใช้จ่ายในกิจกรรมสาธารณประโยชน์

Print Email27 มีนาคม 2551ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายพิมลศักดิ์ สุวรรณทัต เหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิชัยพัฒนา ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยภายในโรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

Print Email

27 มีนาคม 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ให้สัมภาษณ์กับศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ในการศึกษาวิจัย เรื่องการศึกษาบุคคลตัวอย่าง เพื่อพัฒนาลักษณะของข้าราชการยุคใหม่ และ ร่วมสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา จำนวน 20,000 บาท ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา อาคาร 608 สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพฯ

Print Email
25 มีนาคม 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ให้ความรู้และหลักปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งจะจัดทำโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทของสถานศึกษาในจังหวัดเลย เพื่อศึกษาหารูปแบบการจัดทำหลักสูตรหรือกิจกรรมการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ในระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และระดับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดเลย ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 608 สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา

Print Email


25 มีนาคม 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง (Middle Management Seminar) รุ่นที่ 38 จัดโดย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ บริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน) ณ หอประชุม ชั้น 2 อาคารสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Print Email

24 มีนาคม 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมสนทนาในรายการ TNN PEOPLE ซึ่งเป็นบุคคลที่เป็นผู้นำทางความคิดในสังคม โดยเฉพาะในเรื่อง การรับสนองพระราชดำริ ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านเศรษฐกิจพอเพียง การกระตุ้นจิตสำนึกของคนไทยทั้งประเทศด้านความเป็นไทย โดยมีนาย วิเชษฐ์ พิชัยรัตน์ เป็นผู้ดำเนินรายการ รายการ TNN PEOPLE จะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ UBC 7 ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่เวลา 19.00 – 20.30 น.

Print Email21 มีนาคม 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ให้สัมภาษณ์กับนิตรสารขวัญเรือน เกี่ยวกับการวิ่งคบเพลิง olympic torch relay 2008 ณ สยามสมาคม ถนนอโศก ไฟโอลิมปิกเกมส์ จะถูกจุดขึ้นในวันที่ 30 มี.ค.2551 ที่กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของโอลิมปิกเกมส์ จากนั้นจะเริ่มวิ่งคบเพลิงไปที่ประเทศคาซัคสถาน เป็นชาติแรก และจะวิ่งไปยังเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก ก่อนจะมาถึงกรุงเทพมหานคร วันที่ 18 เม.ย. เวลา 06.00 น. ส่วนพิธีวิ่งไฟโอลิมปิกเกมส์ จะมีขึ้นในวันที่ 19 เม.ย. เวลา 14.00 น. ใช้คนวิ่ง 80 คน วิ่งคนละ 100 ม.ใช้เวลาประมาณ 6 ชม. จากนั้นจะเดินทางต่อไปยังกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เป็นลำดับต่อไป.

Print Email