เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวเปิดตัวสารคดีบันทึกประวัติศาสตร์ ชุด “My King ในหลวงของเรา”


วันที่ 25 ตุลาคม 2555

นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ โครงการผลิตสารคดี ชุด  My King ในหลวงของเรา” เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวเปิดตัวสารคดีบันทึกประวัติศาสตร์ ชุด “My King ในหลวงของเรา”  โดย บริษัท เอสทีจี มัลติมีเดีย จำกัด เจ้าของลิขสิทธิ์สารคดีต่างประเทศในไทย ร่วมกับเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก จัดทำสารคดีชุดนี้ขึ้น เพื่อสื่อถึงแนวคิด วิถีปรัชญาและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

Print